+32(0)56 60 88 44

GEGEVENSBESCHERMINGS- EN PRIVACYVERKLARING SERVITOP

Servitop BV, Franklin Rooseveltlaan 133, 8790 Waregem, België met BTW nummer BE 0419.253.202 (hierna “Servitop” genoemd) biedt veel verschillende diensten. Door de aard van deze dienstverlening beschikken we over bepaalde persoonsgegevens van u.   

Servitop verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens.

In deze privacyverklaring willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Servitop houdt zich aan de AVG wetgeving en dit brengt met zich mee dat:

Wiens persoons-gegevens verwerken we? 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken als:

Welke persoons-gegevens verwerken we? 

Tijdens uw interactie met Servitop vragen of ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Servitop verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. 

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ook gebruiken wij cookies waarmee wij onze website kunnen optimaliseren. Waar mogelijk gebruiken wij de informatie die we verkrijgen middels cookies om u vervolgens – met uw toestemming - informatie te bieden die bij uw interesses past. Wanneer u niet wilt dat er een cookie wordt geplaatst, dan kunt u dit blokkeren. U kunt dit instellen in de privacy instellingen van uw internet browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden middels de help-functie van uw browser.

Google Analytics: bijhouden van statistieken en hoe u de website bezoekt, met het oog op verbetering van onze diensten en uw online ervaring met onze website. Deze cookies vallen onder het privacybeleid van Google: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy

_ga - www.servitop.be
_gid - www.servitop.be
_gat_gtag - www.servitop.be

PHP sessie: Houdt technische/functionele informatie bij terwijl u onze website bezoekt om de werking correct te laten verlopen. Deze sessie wordt automatisch verwijderd bij het afsluiten van uw browser.

PHPSESSID - www.servitop.be

Taalkeuze: Houdt uw taalkeuze van de website bij.

lng - www.servitop.be

Bewaartermijn

Servitop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 

Een verzoek daartoe kunt u indienen via de verderop beschreven contactmogelijkheden. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Wij adviseren u daarom regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Contact

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via info@servitop.be of ga naar onze contactpagina.

(VERSIE 2018)

 

Client service
Wij helpen u graag verder

Contacteer ons gerust via

+32(0)56 60 88 44
info@servitop.be
Ons assortiment